Vi kan hjälpa dig med en bra bankkontakt på Malta för att få bästa möjliga lånepaket och även påskynda din låneansökan
Lån för att köpa eller färdigställa en fastighet på Malta kan erhållas från alla lokala banker. HSBC Bank plc. Malta, Bank of Valletta plc. och APS Bank Ltd. är några av bankerna som vi samarbetar med. Genom vårt nära samarbete med dessa banker kan vi hjälpa dig att få bästa möjliga lånepaket som passar dina krav och även bidra till att påskynda din låneansökan. Under din vistelse på Malta så kan vi ordna ett möte med en av bankerna för att ta fram ett låneerbjudande som passar dina behov.

Generellt kan man säga att de maltesiska bankerna är förhållandevis restriktiva med hur man får låna. Detta faktum har visat sig vara sunt för Malta under den senaste finanskrisen då Malta har klarat sig bra jämfört med andra länder.

 

Banklån erbjuds på följande villkor:
Upp till 80% av köpesumman eller kostnader för färdigställandet av fastigheten, ibland högre.
Förmånliga räntor särskilt för de första åren och för stora lån.
Månadsåterbetalningar på upp till 30% av bruttoinkomsten.
Flexibla återbetalningstider på högst 40 år.

Låntagare får normalt inte vara äldre än 65 år. Detta innebär även att lån som tas innan 65 års ålder måste vara avbetalat till 65-årsdagen.
För att hjälpa till med ”65-årsregeln” så erbjuder bankerna en typ av lån där man bestämmer ett lösendatum. Under lånetiden betalar man endast räntan på lånet. Vid lösendatumet så betalas hela låneskulden. Detta passar bra om man köper en lägenhet på Malta innan man har sålt sitt boende i Sverige.

Dokumentation som banken kräver
Bankerna kräver normalt följande grundläggande dokumentation för att kunna bearbeta en låneansökan smidigt och effektivt:
Aktuellt lönebesked och kontrolluppgifter
En arkitekts uppskattning av fastighetsvärdet
En karaktärsreferens om inte kunden redan är kontoinnehavare
Kopia av ID-kort eller pass
Kopia av det preliminära köpeavtalet
Alla banker erbjuder lån för att köpa sommarbostäder.