Innan du köper en fastighet så måste du självklart besöka Malta och se objekten på plats. Vi arrangerar både visningsresor för större och mindre grupper samt även mer privata och personliga visningar. 

 

Preliminärt avtal
MdinaNär du hittat en lägenhet eller ett hus på Malta som passar dig och pris samt köpevillkor har fastställts, så undertecknas ett preliminärt avtal mellan dig och säljaren. Avtalet binder båda parter att köpa respektive sälja fastigheten på de villkor som överenskommits.
Undertecknandet av det slutgiltiga kontraktet är dock beroende av att det är bevisat att säljaren är den rättmätiga ägaren och har rätten att sälja fastigheten. Alla avtal och kontrakt är skrivna på engelska.

Vid undertecknandet av det preliminära avtalet lämnas ett belopp som motsvarar 10% av köpesumman antingen till en notarie eller till mäklaren. Denna handpenning går förlorad till förmån för säljaren om köparen ej fullföljer köpet av någon anledning som ej är accepterad enligt maltesisk lag. I samband med handpenningen betalar man även notairen sitt arvode på ca 1% av köpesumman. Så totalt erläggar man 11% av köpesumman vid prelimiära avtalet.
Avtalet är normalt giltigt i tre månader eller som parterna gemensamt kommit överens om. Under perioden mellan undertecknandet av det preliminära avtalet och undertecknandet av det slutliga köpebrevet, kommer en notarie som anlitas av köparen att utföra nödvändiga undersökningar i fastighetens historia för att bekräfta ägarskap. Notarien lämnar även in en ansökan till finansdepartementet om detta skulle behövas. Ibland kan en accepterad ansökan behövas för att få köpa en fastighet.

 

Slutliga köpebrev
När relevanta tillstånd har utfärdats, och notarien har visat tydlig äganderätt till fastigheten kan det slutliga köpebrevet undertecknas. Köpebrevet sammansätts av köparens notarie. Den resterande delen av köpesumman samt skatt plus juridiska avgifter betalas vid undertecknandet av kontraktet, då även besittning av fastigheten lämnas till köparen.
Kostnader i samband med fastighetsköp:
Stämpelskatt – 5% (motsvarande lagfart i Sverige)
Notarieavgifter – ca 1%
Sökningar och registreringar – ca €475
Avgift till finansdepartementet – €235
Obs! Ovanstående kostnader är köparens ansvar, medan mäklarens avgifter betalas av säljaren.
__________________________________________________________________
Visningsresor
Innan du köper ett hus eller en lägenhet på Malta så vill du säkert ta dig en närmare titt på olika områden och objekt.
Privata och personligt anpassade visningar
Våra privata visningar sker tillsammans med en lokal mäklare på Malta och om du så önskar även en svensktalande representant från MaltaLiving. Du väljer själv när och hur du vill åka ner. Om du så önskar hjälper vi gärna till att hitta och boka ditt boende under din vistelse, på något av de fyr- eller femstjärniga hotell som vi samarbetar med. Vi kan även hjälpa till att hitta flyg och transporter till Malta.
För att få ut mesta möjliga av resan så rekommenderar vi att du hör av dig till oss i god tid innan så att vi hinner förbereda allt på plats inför din ankomst.

 

Gruppresor till Malta
Förutom personliga visningsresor så ordnar vi även visningsresor för större sällskap. Dessa resor är lite mer allmänt hållna för att passa alla. Vi spenderar de första dagarna med att titta på bredden av vad som finns tillgängligt på marknaden samt med att lära känna Malta och dess olika områden. De sista dagarna går vi mer in på vad varje individ har för krav och erbjuder mer personliga visningar. Vid behov så kan vi även snabbt ordna privata möten med bank eller finansrådgivning.

Den här typen av visningsresa passar den som ännu inte bestämt sig för vilken typ av boende som är mest intressant. Vi visar därför en stor bredd av fastighetstyper, allt från lite enklare till det mer exklusiva.